Overheid

Kies je eigen pad...

...ontdek de kansen!

De lokale, regionale en landelijke overheden hebben in hun programma onderdelen staan die in FutureFest NHN samenkomen. Daarbij gaat het om beleidsterreinen op het gebied van onderwijs, sociale zaken en economische zaken. FutureFest NHN is de eerste organisatie in NH die dwars door alle organisaties heen onderwijs, overheid, ondernemers, onderzoek en organisaties met elkaar samenbrengt.

FutureFest NHN is een initiatief dat vanuit burgers in de samenleving is ontstaan.
Onze missie is om Noord-Holland Noord op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio waarin goede, innovatieve en ontwikkelingsgerichte bedrijven en organisaties zijn, waar talenten geïnspireerd worden, ingezet kunnen worden en in de eigen regio blijven.

Wat kan FutureFest NHN voor uw overheidsorganisatie betekenen?

 1. Als overheidsorganisatie heeft u bepaalde beleidsmatige, uitvoerende en ondersteunende taken. Daarin is FutureFest NHN ondersteunend en uitvoerend. Een greep uit een aantal doelstellingen die in onze FutureFest NHN trajecten zijn:
 2. Ondernemers: Bedrijven staan te springen om goed personeel of goede ondernemers. Verbinden toekomstige stagiaires/ vakantiewerkers/werknemers aan bedrijven.
 3. Ondernemers: in de bedrijven: techniek en innovatie goed laten profileren, PR en marketing, zichtbaarheid van de bedrijven in NHN vergroten.
 4. Ondernemers: aansluiting werkzoekende(n) (technici) en bedrijven bevorderen. Matchen van bedrijven met werkzoekenden.
 5. Ondernemers: leven lang leren, vergroten van de leercultuur in de bedrijven.
 6. Onderwijs: Uitval en afstroom onderwijs verminderen, door koppeling van praktijk aan theorie, door nu in een week Future Fest en als vervolg bedrijven/ondernemers in de lesweken in de school presentaties, opdrachten aan studenten te laten geven.
 7.  Onderwijs: Doorstroom MBO-HBO (in de regio) bevorderen. Latere Future Fests ook BAO-VO
 8.  Onderwijs: de docenten gaan ’s morgens mee op pad naar bedrijven en krijgen ’s middags een eigen programma om kennis te nemen van innovaties en hun eigen passie voor onderwijs te hervinden.
 9.  Onderwijs: beter en gerichter kiezen door kennis over wat je nodig hebt voor bepaald werk/bepaalde richtingen/bedrijven. Latere Future Fests ook BAO-VO (en dan juist voor de keuzemomenten)
 10. Onderwijs en ondernemers: Campusvorming door bedrijven en onderwijsinstellingen te laten samenwerken. Wij voegen daar ook organisaties en onderzoek aan toe. Wat werkt?!
 11. Arbeid: Bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt door ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tijdens Future Fest in het programma te betrekken.
 12. Arbeid: Per FutureFest NHN worden vijftig werkloze vijftigplussers meegenomen in het traject. In de week vooraf nemen ze deel aan een training Expeditie Toekomst en vervolgens zijn ze host in de FutureFest NHN week zelf. Hierdoor komen ze in contact met allerlei bedrijven in NHN en hebben zo een goede kans om zich te profileren en te verbinden met een bedrijf in de regio.
 13. Onderzoek: Data verzameling door middel van een app: jongeren laten zich graag aanspreken via WhatsApp. Daarin verbinden we en stellen vragen, schrijven een wedstrijdje uit, waardoor er voor ondernemers, de jongeren zelf, de zich geprofileerde bedrijven en onderwijs interessante data beschikbaar komt.

FutureFest NHN biedt voor u als overheid mogelijkheden om het uitvoeren van uw beleid te vergemakkelijken. Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken waar we uw overheidsorganisatie kunnen versterken.

Gemeenten kunnen Future Fest NHN ondersteunen met het volgende pakket:

 • Welkomstdoek van 4 x 3 met welkom namens gemeente
 • Korte openingsspeech programma namens gemeente
 • Filmpje van de gemeente in de Future Fest NHN App
 • Logo op campagnemiddelen
 • Social media verwijzingen
 • 5 vragen stellen in de App
 • 50 wildcards Future Fest NHN voor studenten 

€ 10.000,- ex BTW

JA, wij willen als gemeente/overheidsinstelling dit initiatief ondersteunen!

FutureFest NHN wordt ondersteund door:

 
Logo NHN
Logo_RPAnhn